Ekonomi

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 2022 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Eczacıbaşı Tüketim Eserleri, 2022 yılı sürdürülebilirlik çalışmalarını içeren Entegre Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin paydaşlarını bilgilendirmek amacıyla yayınladığı sürdürülebilirlik raporunda; Kurumun sürdürülebilirlik faaliyetleri, kat ettiği mesafe, yol haritası ve geleceğe yönelik taahhütleri yer almaktadır.

Rapor; İnsan, çevre, çalışmalar, üretim ve toplumsal yatırımlar gibi değer zincirinde atılan tüm adımları kapsar.

Rapor; Kurumun sürdürülebilirlik stratejisini, hedeflerini ve uygulamalarını içeren “Hikayemiz” ve sürdürülebilirlik performansını bilgiye dayalı bir yaklaşımla sunan ve detayları içeren “Faaliyetlerimiz Hakkında Gerçekler” olmak üzere iki kapsamlı kitapçıktan oluşmaktadır. uygulamalar. .

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Genel Müdürü (CEO) Bülent Kozlu, her bireyin ihtiyaç duyduğu ve istediği kaliteli sağlık ve hijyen ürünlerine ulaşabileceği bir gelecek için çalışırken, paydaşlarının refahını ve gezegenin sürdürülebilirliğini ön planda tuttuklarını belirtti.

Kozlu, “’Büyüme, operasyonel mükemmellik ve çevre’ olmak üzere üç stratejik önceliğimiz kapsamında sürdürülebilirliği iş süreçlerimizin entegre bir parçası olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik, yatırım, inovasyon ve dijitalleşme dahil tüm çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası.

Her gün binlerce konutta kullanılan kişisel hijyen ürünlerini üretiyoruz. Önde gelen markalarımızla temiz ve sağlıklı bir yaşam için çalışırken iklim krizinin etkilerine karşı hazırlıklı olmayı önemsiyor ve çevresel etkimizi azaltacak çözümler üretmeye odaklanıyoruz. ‘Geleceğe sözümüz’ mottosuyla sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerimizi ve somut adımlarımızı ortaya koyuyoruz.”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, 2022 yılında ton iş başına güç yoğunluğunu 2021 yılına göre azaltarak 660 hanenin yıllık enerji ihtiyacı kadar tasarruf sağlarken, üretim faaliyetlerinde tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağladı.

2022 yılında başladığı öz tüketimli yenilenebilir enerji santrali kurma yatırımlarını artıran kuruluşun, 2030 yılında toplam elektrik tüketiminin yüzde 50’sini öz tüketim amaçlı kuracağı yenilenebilir enerji santrallerinden elde etme hedefi bulunuyor. .

Gerçekleştirdiği su verimliliği çalışmaları ile 2022 yılında ton ürün başına su kullanımını 2021 yılına göre yüzde 5 oranında azalttı ve yılda 142 bin kişinin tükettiği su miktarı kadar tasarruf sağladı.

Eczacıbaşı Tüketim Eserleri, kağıt üretim prosesi çamurunun ayakkabı astarı olarak kullanılması başta olmak üzere yaptığı çalışmalarla 2022 yılında atıkların yüzde 95’inden fazlasını geri kazandı. kuruluş sirküleri ekonomialanındaki işbirliklerini artırmaya devam ediyor.

Fırsat eşitliği çalışmaları kapsamında kadın çalışan oranını artırmak için faaliyet gösteren Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde ofis çalışanlarının yüzde 40’tan fazlası kadın. İşe alımlarda (yüzde 55,6) ve yönetim pozisyonlarında (yüzde 32,7) kadın oranı dikkat çekiyor.

Global Reporting Initiative (GRI) Raporlama İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanan rapor, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından belirlenen “Paydaş Kapitalizmi Sürdürülebilir Değer Yaratımı Raporlama Kriterleri”ni de dikkate alıyor.

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi-IIRC tarafından yayınlanan Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesine uygun olarak yayınlanan raporda yer alan bilgiler eş zamanlı olarak Uluslararası Güvence Hizmetleri Standartları-ISAE 3000 kapsamında denetlenerek garanti altına alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu